EU er den største handelspartnaren, og importen frå EU var på 42, 7 milliardar som utgjer 65 %. Den norske eksporten til EU var på 7,2 milliardar. Det norske handelsunderskotet på landbruksvarer var 55,3 milliardar i 2018.