Ein kan lese meir om dette i Rapport 12-2019, Arealutvikling og arealbruk - Korn, gras og drøvtyggere

Datakjelde: Landbruksdirektoratet, Produksjons- og avløsertilskudd jordbruksforetak.