Mye av økningen har kommet i Oppland, Trøndelag og Rogaland, samt Hedmark. I tillegg har Agder-fylkene hatt en oppgang, men her har ammekuproduksjonen i utgangspunktet vært mindre. Det har vært minst økning, både i antall og prosentvis, i Møre og Romsdal, Hordaland og Sogn og Fjordane.
Den raske økningen i antall ammekyr og et mer stabilt antall bruk med ammekyr betyr at det har vært en økning i antall dyr per gård.

 

(SSB, 2018, tabell 03802)