OECD-FAO har sett på produksjon og markedsutsikter for ulike landbruksvarer 10 år frem i tid. Det er ventet at global kjøttproduksjon vil øke med 15 prosent, sammenlignet med 2018. Størstedelen av den totale utviklingen er ventet å komme i utviklingslandene. Det vil være kylling som er driveren for veksten, men veksten for kylling er ventet å minke betraktelig i tiårsperioden 2018-2027, sammenlignet med forrige tiårsperiode.