FAO kom i juli med oppdatert prognose for verdens produksjon, forbruk og lager av korn.
Den totale produksjonen for 2018 er prognosert lavere enn de to foregående årene, og for første gang siden 2012 under det totale forbruket. Dette betyr at kornlageret vil gå ned.