Kilde: Landbruksdirektoratet og SSB (Foreløpige tall fra Norske Felleskjøp november 2021)