Kilde: Landbruksdirektoratet, søknad om produksjonstilskudd.