Regjeringen sier nå går alt så meget bedre – men gjør det det?