Et annet merkeår i norsk storfehold er 2016, som er det første året hvor det bor flere kyr på gårdsbruk over 30 kyr, enn på gårdsbruk under 30 kyr.