Strukturutviklingen har vært drevet av høyere melkeytelse, uten at man har hatt tilsvarende vekst i markedet for melk og meieriprodukter. Samtidig har man bygget større driftsenheter, hvor man i forbindelse med overgang til løsdrift har lagt seg på et høyere antall melkekyr enn før man invisterte i ny driftsbygning. Over 10 år har det vært en nedgang i antall kyr på driftsenheter under 30 kyr på nær 78 000 melkekyr, mens det på driftsenheter over 30 kyr har vært en oppgang på nær 49 000 dyr i det samme tidsrommet. 2/3 av denne endringen skjedde i første halvdel av perioden.