Som følge av nedgangen i antall melkekyr har tilførselen av norskprodusert storfekjøtt lenge vært en problemstilling. Det var netto nedgang i antall storfe fram til 2015, hvor trenden snudde. Det har blitt iverksatt sterke insentiver for å styrke lønnsomheten i ammekuholdet, noe man har sett resultatet av over tid. Den største veksten i antall ammekyr har kommet i Oppland, Rogaland, Trøndelag og Hedmark.