Blant Østfoldbøndene var det flest som søkte om erstatning, 92 prosent, mens i Oslo og Akershus søkte 90 prosent.
Oppland hadde flest søkere totalt (65 prosent av bøndene), aller flest med grovfôr men også en del med korn.