Storfekjøttproduksjonen gikk ned med 2 prosent fra 2019, men etterspørselen økte og førte til en 52 prosent økning i importen fra 10 737 tonn i 2019 til 16 349 i 2020.

Etterspørselen etter svinekjøtt økte også, blant annet som en følge av mindre grensehandel og førte til en økning av import på 227 prosent fra 2 366 tonn i 2019 til 7 730 tonn i 2020. Produksjonen var om lag uendret.
For sau og lam var også produksjonen om lag den samme i 2020, med en økning på 1,2 prosent. I 2020 gikk importen. Både import og eksport av sau- og lammekjøtt var lavere i 2020 enn i 2019.
FjørfekjøttproduksjoneUkas figur viser tall for produksjon og handel av kjøtt, fra Landbruksdirektoratets Markedsrapport 2020.
Storfekjøttproduksjonen gikk ned med 2 prosent fra 2019, men etterspørselen økte og førte til en 52 prosent økning i importen fra 10 737 tonn i 2019 til 16 349 i 2020.
Etterspørselen etter svinekjøtt økte også, blant annet som en følge av mindre grensehandel og førte til en økning av import på 227 prosent fra 2 366 tonn i 2019 til 7 730 tonn i 2020. Produksjonen var om lag uendret.
For sau og lam var også produksjonen om lag den samme i 2020, med en økning på 1,2 prosent. I 2020 gikk importen. Både import og eksport av sau- og lammekjøtt var lavere i 2020 enn i 2019.
Fjørfekjøttproduksjonen gikk ned med 1 prosent fra 2019 til 2020. Importen gikk opp med 27 prosent fra 779 til 990 tonn fra 2019 til 2020. Men også eksporten økte, med 54 prosent fra 1 157 tonn til 1 778 tonn.
Norskprodusert andel av storfe og svinekjøtt gikk ned fra henholdsvis 89 til 84 prosent og 98 til 94 prosent fra 2019 til 2020. For sau og lam, og fjørfekjøtt var norskprodusert andel 99 prosent, som var 1 prosent opp for sau og lam, og uendret for fjørfekjøtt.
n gikk ned med 1 prosent fra 2019 til 2020. Importen gikk opp med 27 prosent fra 779 til 990 tonn fra 2019 til 2020. Men også eksporten økte, med 54 prosent fra 1 157 tonn til 1 778 tonn.
Norskprodusert andel av storfe og svinekjøtt gikk ned fra henholdsvis 89 til 84 prosent og 98 til 94 prosent fra 2019 til 2020. For sau og lam, og fjørfekjøtt var norskprodusert andel 99 prosent, som var 1 prosent opp for sau og lam, og uendret for fjørfekjøtt.

Kilde: Landbruksdirektoratet, 2021