prisutvikling jordbruksjord sverige

Kilde: Jordbruksverket, 2022

Verdiene er justert med endrede takstverdier i 2005, 2011, 2014, 2017 og 2020 i beregningsmetoden. Prisene for 2020 og 2021 er basert på salg opp til SEK 30 millioner. Tidligere år var grensen opptil 10 millioner SEK.