Saudi-Arabia f.eks. pumper 10 millioner fat olje om dagen, og har en befolkning på 33 millioner, noe som utgjør ca. 50 liter per innbygger om dagen. Norge på sin side utvinner 2 millioner fat som skal fordeles på 5,3 millioner, og er da oppe i 60 liter per innbygger om dagen.

Vår oljeøkonomi slår med andre ord Saudi klart i utvinning per person. Samtidig er vi en like stor eksportør av gass til EU som Russland, der begge har en markedsandel på rundt 1/3. Totalt er Norge verdens tredje største eksportør av olje og gass.

Vi er et oljeland på alle mulige måter og vil være det lenge til tross for prat om omstilling. Dessverre fører det til at Fastlands-Norge stadig sakker akterut og en måte å måle det på er handelsbalansen for varer. For 2017 var den -243 milliarder. En klar svekkelse fra 2014 da den var – 160 mrd.