Kilde: Jordbruksstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Kilde: Debio. Årleg statistikk

*Medregnet økologisk areal og karensareal ute av drift for åra før 2012.

*Foreløbige tall for 2022.