Fylkene med størst andeler økologisk areal av jordbruksarealet totalt er Østfold (6,9%), Vestfold (6,7%), Telemark (6,6%) og Buskerud (6,5%). Rogaland og Finnmark har de minste andelene med 0,7%.
Vest-Agder og Troms hadde størst prosentvis økning i sitt økologiske areal med henholdsvis 15,9% og 12,6%. Østfold som har størst andel økologisk jordbruksareal hadde en økning på 9,5% fra 2018 til 2019.
Størst prosentvis nedgang var det i Nordland (-9,2%), Trøndelag (-5,5%), Møre og Romsdal (-5,3%) og Oppland (-5,1%).

Kilde: Debio