I mai var månedsnedbøren 70 % av normalen. En rekke stasjoner i Sør-Norge fikk under 50 % av den normale nedbøren, mens flere stasjoner i Nord-Norge fikk fra 125 til opp mot 200 % av normalen.

I juni var månedsnedbøren for hele landet 115 % av normalen. Flere stasjoner i Troms fikk mer enn 3 ganger den normale nedbøren, mens et par stasjoner i Oppland, Hedmark og Trøndelag fikk under 25 % av den normale nedbøren (Kilde: Meteorologisk institutt, https://www.met.no/publikasjoner/met-info).

 

Oppdatert figur per 1. august: