(AgriAnalyse/Landbruksdirektoratet/SSB (2024). Basert på utanrikshandelen frå SSB med varer, etter varenummer (HS)).