Kilde: https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Arbetsmarknad/Arbetsloshet/Arbetsloshet---internationell-jamforelse/

* Statistikk fra januar ** Statistikk fra desember *** Statistikk fra november **** Statistikk fra oktober ^ For å øke sammenlignbarheten, rapporteres verdier for Sverige, Finland, Island, Nederland, Tyskland og Østerrike i trendjusterte serier. For Danmark, Estland, Norge, Portugal og Ungarn benyttes 3 måneders glidende gjennomsnitt. Statistikken rapporteres etter Eurostats format og revideres kontinuerlig. ^^ Vær oppmerksom på at Storbritannia ikke har vært en del av EU siden februar 2020 og ikke er inkludert i EU-27-gjennomsnittet.