Kilde: Budsjettnemnda for jordbruket (2022), hentet fra Utsyn over norsk landbruk (NIBIO, 2022).