Andelen med dyreplasser i båsfjøs er noe lavere hos de med ammekyr, 24 prosent mot 36 prosent blant de med melkekyr. Blant de som har melkekyr er andelen med dyreplasser i båsfjøs aller minst i Vestfold og Telemark (19 prosent) og høyest i Agder med 53 prosent.
De siste 4 prosentene for 2020 er dyreplasser i utedrift eller andre husdyrrom enn bås eller løsdrift, f.eks. kalvehytter.

 

Kilde: SSB