Figuren viser respondentene inndelt etter hovedproduksjon og andeler som har svart ja eller nei på spørsmålet Har du vurdert å legge om driften til økologisk?

Ifølge en artikkel i Bondebladet (25.10.2019) planlegger Danmark å fordoble både økologisk areal, forbruk og eksport, mens Norge har betydelig lavere ambisjoner. Stortingets tidligere fastsatte mål om at 15 prosent av matproduksjonene i Norge skulle komme fra økologisk jordbruk, ble i 2017 erstattet av den blåblå regjeringen med at den økologiske produksjonen i stedet skal være «etterspørseldrevet»