Det ser ikke ut som om produksjon av varer for eksport fra Fastlands-Norge vil ta seg opp i nær framtid, men fortsetter å falle. Norges handelsbalanse for eksport og import av varer viser at Norge fortsatt er svært avhengig av «oljeprisen» for å kunne betale for import av varer og tjenester. Figuren illustrerer at en økning i oljeprisen gir en økning i eksportverdien for Norge, inklusiv oljesektoren.