Den største endringen i forbrukets sammensetning er at en mindre andel av samlede konsumutgifter går til mat. Utgiftsandelen har sunket gradvis fra 20 prosent i 1980 til 11 prosent i 2017.
Til tross for at utgiftsandelen er redusert, kjøper vi allikevel mer mat nå enn tidligere (17 prosent), men konsumgruppen med størst vekst mellom 2000 og 2017 er klær og skotøy, som har vokst med 160 prosent per person.