Det er store forskjeller fra fylke til fylke. I Rogaland driver gårdbrukerne i gjennomsnitt 2,1 eiendommer, og det er bare 0,4 eiendommer som er ute av drift per gårdsbruk. Finnmark er derimot på topp i antall eiendommer som er ute av drift, med 5,6 per gjenværende bruk, og gårdbrukerne i Troms driver i gjennomsnitt hele seks landbrukseiendommer hver. (Kilde: Eldby 2016. Utviklingen av jordbruket i Troms. Rapport 4–2016. AgriAnalyse)