Luxemburg og Irland er på topp. For Luxemburg kan noe av dette forklares ved at en stor andel av de som arbeider i landet pendler fra andre land og dermed bidrar til landets BNP, men ikke teller med i befolkningstallet som brukes. For Irland sin del skyldes det i stor grad at mange multinasjonale selskaper er etablert i landet på grunn av lave skatter. Dette vil øke landets nominelle BNP, men mye av inntektene som skapes føres ut av landet igjen og har liten effekt på velferdsnivået i landet.

Kilde: SSB