Årsaken er at fruktbarheten blant norske kvinner har falt, og at netto innvandring faller. Særlig antall innvandrere fra Øst-Europa har gått ned. Det er fordi at lønnsforskjellen mellom disse landene og Norge forventes å bli lavere, og at det er forventet en befolkningsnedgang i de samme områdene.
I tillegg vil de store kullene fra etterkrigstiden begynne å komme inn i de eldste aldersgruppene, noe som gjør at vi forventer en tydelig økning i antall døde framover, til tross for økt levealder.