Årsaken er at fruktbarheten blant norske kvinner har falt, og at netto innvandring faller. Særlig antall innvandrere fra Øst-Europa har gått ned. Det er fordi at lønnsforskjellen mellom disse landene og Norge forventes å bli lavere, og at det er forventet en befolkningsnedgang i de samme områdene.
Selv om levealderen i Norge øker, begynner nå de store etterkrigskullene å bli så gamle at de dør ut, og dermed blir det færre i de eldste aldersgruppene.