For Norge sin del er avvirkning av tømmer ikke grunn til bekymring med tanke på økte CO2-utslipp til atmosfæren som følge av avskoging.