Det høyeste antall søknader i de ti årene før det var 2 496 søknader.
Det er flest søknader for grovfôrproduksjon (8 850) og for kornproduksjon (5 750 søknader).

Ikke alle søknader er ferdigbehandlet så den totale utbetalingen er ennå ikke klar. Men de største utbetalingene, fylkesvis, går til Østlandet, og de aller største til Oppland, Akershus, Buskerud, Østfold og Hedmark.

Kilde: Landbruksdirektoratet