Totalt var det 2977 driftsenheter med løsdrift og 4004 driftsenheter med båsfjøs, som produserte til sammen henholdsvis 901 og 467 millioner liter med melk per år. Fylkene der størst andel av melkeprodusentene hadde lagt om til løsdrift var Vestfold og Telemark med 57 prosent og Innlandet med 56 prosent av produsentene med løsdrift. I Vestland og Agder var det bare 30 prosent som hadde lagt om i 2019, mens gjennomsnittet i hele landet var 43 prosent.
I 2019 var 57 prosent av besetningene fremdeles i båsfjøs i 2019, med til sammen 47 prosent av melkekyrne.

Kilde: NIBIO, 2021