Andre funn i rapporten er at det er større andeler blant de mindre sauebrukene som ikke leverer noe ull til ullstasjon.

Blant de som driver med NKS eller kvit spælsau leverer de fleste alt eller mer enn 50 % av ulla si til ullstasjonen. Blant de med gammalnorsk sau og gammalnorsk spælsau, er det rundt halvparten eller mer som ikke leverer inn noe ull på ullstasjonen. For de andre rasene, viser undersøkelsen at flesteparten leverer inn alt eller mesteparten på ullstasjonen.

Kilde: Animalia, 2022