De to største kornfylkene, Østfold og Akershus har ikke hatt noen særlig økning i antall mordyr. Den største veksten har vært i Oppland, Hedmark og det øvrige Østland.

Siden 2008 har det vært en reduksjon i antall melkekyr og en økning i antall ammekyr i samtlige fylker. I mange av grasfylkene har veksten i antall ammekyr vært lavere enn tilbakegangen i antall melkekyr.

Kilde: AgriAnalyse og Landbruksdirektoratet