Sau, DovreDet er flest bønder med småfe (sau eller geit) av alle husdyrbønder i Norge i dag.

Småfenæringen er viktig for sysselsetting i de fleste av landets kommuner, og de bidrar til å holde kulturlandskapet åpent.

I 2016 hadde sau og lam et kalkulert fôropptak fra utmarka på 220 millioner fôrenheter. Det tilsvarer 2/3 av alt grovfôropptak som skjer i utmarka.

Turister kommer til Norge for å se på, spise og kjøpe. Småfenæringen har et stort uutnyttet potensiale for å bidra her siden de er i alle landets fylker, og i de fleste kommuner.

Noen bønder har samarbeid med Den norske Turistforening om sauesanking, noen viser karding, veving og strikking og andre yster ost basert på geitemelk eller serverer kjøtt av lam og geitekje.