Rapporten ble lagt fram og diskutert blant annet i relasjon til forslaget i statsbudsjettet om «beredskapslagring for matkorn tilsvarende 2-3 måneders forbruk.»

I panelet satt leder for Totalberedskapskommisjonen og tidligere forsvarssjef Harald Sunde, statssekretær i Landbruks- og matdepartementet Wenche Westberg, forfatterne av rapporten Chr. Anton Smedshaug, daglig leder i AgriAnalyse og Kjetil Wiedswang, journalist og kommentator i Dagens Nærimgsliv.