Norges Bondelags årsmøte

På årets bondeting innledet AgriAnalyse om Samvirke med utgangspunkt i samfunnsrollen og bondenytte. Arne Chr. Kolberg og Hanne Refsholt hadde innlegg fra henholdsvis Nortura og Tine. Etter de tre innledningene svarte de på spørsmål fra salen.