Dette beskriver en generell svak samfunnsøkonomisk status som kan ha flere årsaker, men rovdyrsituasjonen bidrar trolig til å forverre utviklingen.
Med hensyn til bosetting skjer det en sentralisering over hele landet, med flytting fra spredtbygde til tettbygde strøk i alle regioner, også i ulvesonen. Fraflytting fra grendene er imidlertid spesielt sterk i ulvesonen i Hedmark, fra Grue og nordover.