Litt fra partienes alternative statsbudsjett 2019

Partienes forslag til endringer i statsbudsjettet for 2019 vedrørende landbruk, kommer blant annet på poster rettet mot klimatiltak og dyrevelferd. Noen av tallene presenteres i vedlagte oversikt.