Fra programmet:

  • Resultater Landbruksbarometeret 2023 ved Anne Bunger, Agri Analyse
  • Sentrale utviklingstrekk i norsk landbruk, knyttet til selvforsyning, inntekt og jordbrukets verdikjede, ved Christian Anton Smedshaug, Agri Analyse.
  • Fra grasrota: en bonde forteller hvordan det er å være bonde nå.
  • Slik er stemningen blant husdyrprodusentene ved Sveinung Svebestad, styreleder Felleskjøpet Rogaland Agder
  • Er det paralleller til britiske bønder? Minette Batters, leder National Farmers’ Union (NFU) – det britiske bondelaget er med på video.
  • Hvor står norsk landbruk i dag? Samtale om situasjonen i landbruket med politisk analyse mellom kommentator Anne Ekornholmen i Nationen og møteleder Lise Boeck Jakobsen, kommunikasjonssjef i Norges Bondelag.

 

Landbruksbarometeret tar tempen på norsk landbruk!

Barometeret gir en samlet framstilling av norsk landbruks løpende utvikling. Vi synliggjør omfanget av næringen for å vise hva landbruket bidrar med i samfunnsøkonomien. I tillegg undersøker vi utviklingen i bondens forventinger og oppfatning av egen situasjon.

Det er Agri Analyse som står bak Landbruksbarometeret, sammen med Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund, Innovasjon Norge, Norsk Landbrukssamvirke, Landkreditt Bank, og Felleskjøpet Rogaland Agder. Se tidligere utgaver av Landbruksbarometeret her. https://www.agrianalyse.no/landbruksbarometeret/category858.html

 

Send en epost til guro.bjornstad.heimly@bondelaget.no om du vil delta på møtet i Landbrukets Hus.