Kilde: Egne beregninger basert på tall Landbruksdirektoratet/SSB/AgriAnalyse, 2019