Indeksen tar for seg landbrukets operasjonelle driftskostnader, og består av totalt åtte innsatsfaktorer som er angitt i tabellen nedenfor. Det lages først delindekser på hver av de åtte innsatsfaktorene, før disse veies sammen med vekter for å lage en total kostnadsindeks for jordbruket.

 

 Tabell 1: Innsatsfaktorer i Bondens Prisindeks

Innsatsfaktorer

Kalk og gjødsel

Kraftfôr

Såfrø og planter

Andre kostnader- tjenester

Andre kostnader-varer

Vedlikeholdskostnader

Elektrisitet

Diesel mm

 

Tall for juni 2022 viser at Bondens prisindeks har økt med hele 23 prosent sammenlignet med juni i fjor. Jordbrukets samlede priskostnadsvekst i denne perioden er særlig drevet opp av kraftig prisvekst for diesel og kunstgjødsel. I tillegg trekkes BPI også opp av et høyt prisnivå på kraftfôr. Tallene viser også at jordbrukets priskostnadsnivå er betydelig høyere enn konsumprisindeksen som ofte brukes som et generelt mål på inflasjon.

En fullstendig lansering av Bondens prisindeks (BPI) med utvidet innhold vil skje i løpet av høsten. Etter det vil BPI oppdateres med nye tall på månedlig basis.

 

Figur 1: Bondens prisindeks og KPI. 1.kv 2015- 2. kvartal 2022 (2015=100)