Siden kom det motsvar 30. mars fra tidl. forbruksforsker og medlem i Rødt, Eivind Stø, som påpekte at vi tross alt bør redusere kjøttforbruket av hensyn til miljøet. Margit Fausko, 1. kandidat til Stortinget for Buskerud MDG, hengte seg også på debatten og svarte 7. april med et innlegg der hun hevder at kjøttkutt faktisk er nødvendig for å styrke selvforsyningen.

I et felles motsvar til begge 20. april forsøker AgriAnalyse å vise til at det ikke er dyreholdet som begrenser produksjon av norskproduserte plantevarer, og at i stedet for å sette animalsk og vegetabilsk opp mot hverandre bør man heller styrke norskandelene i begge produksjonene.

Eivind Stø svarer i en replikk 21. april at vi likevel bør sette en grense på hvor mye kjøtt vi skal spise. Siste ord i denne debattutvekslingen er det AgriAnalyse som fikk, der vi 24. april skriver at kjøttforbruket har stabilisert seg de siste årene, og at dagens nivå ut ifra en samlet befolkning også er i tråd med kostrådene.