Landbruksbarometeret er en landsomfattende undersøkelse blant norske bønder foretatt over flere år. Over 1000 bønder har svart på hvilke framtidsutsikter de ser for egen gård og norsk matproduksjon og hva de mener skal til for å lykkes i fortsettelsen. Barometeret presenterer også viktige tall som danner bakteppet for årets jordbruksoppgjør.

I tillegg kommer Erling Dokk Holm, ny førsteamanuensis ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, for å fortelle hvordan jordbruksoppgjøret ser ut med urbane briller og hvorfor bør flere bry seg om bondens rammevilkår.

Bruket ligger i Bondelagets gamle lokaler i Schweigaardsgate 34c. Frokost serveres fra kl. 07.45.

Seminaret arrangeres i samarbeid med Norges Bondelag.

kuer på beite