https://response.questback.com/agrianalyseas/uuv37vrb1b

Rapporten « Den norske matvareverdikjeden – konsekvenser av et prisdiskrimineringsforbud» gir en beskrivelse av den norske matvareverdikjeden, og søker å belyse mulige effekter av et forbud mot usaklig prisdiskriminering.
Rapporten er utarbeidet av AgriAnalyse på oppdrag fra NorgesGrupppen.

Programmet starter kl.08:10 og frokost står klar fra 07:45

Program:

08:10 Velkommen

Møteleder Lise Boeck Jakobsen, Norges Bondelag

 08:20 Den norske verdikjeden og detaljhandelen i et internasjonalt perspektiv

Chr. Anton Smedshaug, AgriAnalyse

 0830 Krav om like innkjøpsbetingelser – mulig effekter

Anel Finci, AgriAnalyse

 0840 Bonden og økt konkurranse gjennom like betingelser i verdikjeden

Sigrid Hjørnegård, Norges Bondelag

 0850 Like Innkjøpsbetingelser – konsekvenser for industrien

Helge Hasselgård, DLF

 0905 Styrket konkurranse gjennom like innkjøpsbetingelser?

Beate M. Berrefjord, Konkurransetilsynet

 0920-0945 Paneldebatt

Lise Boeck Jakobsen, Norges Bondelag (møteleder)

Stein Rømmerud, NorgesGruppen

Sigrid Hjørnegård, Norges Bondelag

Beate M. Berrefjord, Konkurransetilsynet

Helge Hasselgård, DLF

Chr. Anton Smedshaug, AgriAnalyse