MargaretFNs generalsekretær António Guterres, åpnet FNs kvinnekonferanse med å erklære seg som en stolt feminist. Det høstet stor applaus både i salen og på galleriet.

Her kommer kvinner fra hele verden for å fortelle sin historie. En kvinne fra Argentina som er kvegfarmer og har 2700 ammeku, forteller at de mangler regn, at hun som kvinne ikke kan gi sine mannlige ansatte ordre. Hun må derfor drive farmen gjennom sin mann eller svigersønn. Hun forteller også at i Argentina myrdes minst en kvinne annenhver dag. En kvinne fra Sør-Afrika forteller at ANCs kamp mot raseskillepolitikken i landet ikke inkluderer kvinner. I noen land får ikke kvinner en gang opprette egen bankkonto, slik at de kan selge sine varer på et marked og få penger til å betale ansatte.

Samtidig foregår det forhandlinger om et sluttdokument hvor kvinners rett til å eie jord, og opprette egen bankkonto inngår.  

Internasjonale handelsavtaler har ulik effekt på menn og kvinner. Blant annet berører det kvinner på landsbygdene som driver småskala landbruk og dermed står i fare for å bli utkonkurrert av de store multinasjonale selskapene. Oxfam rapport viser at internasjonal handel gjør kvinner fattigere, ikke rikere.

Derfor er av temaene som diskuteres på VFs kvinnekonferanse: hvordan handelsavtaler kan gagne kvinner. Det finnes tusenvis av bilaterale og multilaterale handelsavtaler som er inngått over hele verden. Det er få av disse avtalene som er inngått med bakgrunn i FNs menneskerettigheter. Dette er i ferd med å endres. For eksempel har Chile fått skrevet inn et eget kapittel om likestilling i landets handelsavtale med Uruguay og Canada. Nå jobber Chile og EU med å få til et tilsvarende avsnitt i deres handelsavtale når den nå skal reforhandles

 

L. HellelandViktigste er å nå FNs bærekraftsmål.
Et viktig tiltak ifølge likestillingsminister Linda H. Helleland for å nå FNs bærekraftsmål, er å bedre kjønnsfordelingen i primærnæringene.
I oppdrettsnæringen i Norge er det nesten ingen kvinner. Der de store pengene er, er det få kvinner. Det vil Likestillingsministeren endre på.