Flertall for statsbudsjettet for 2019

Tirsdag 20.november 2018, ble regjeringspartiene enige med KrF om Statsbudsjettet for 2019. De fire partiene har skrevet seg sammen i en merknad til budsjettet. Merknaden er både endringer i beløp på enkelte budsjettposter, og verbale forslag.