Vi foreslår følgende tiltak i notatet som er skrevet :

Følgende tiltak er nødvendige:

 • Konkurransedyktige tariffer for industrien
  • Styrke Statkrafts industrimandat
   • Sikre forutsigbare og konkurransedyktige strømpriser i forhold til europeisk nivå fratrukket logistikkulempen
  • Styrke Statnetts industrimandat
   • Sikre stabile og konkurransedyktige nettariffer
 • Videre elektrifisering av sokkelen må skje med havvind slik at det ikke blir ytterligere nettoeksport av kraft fra land til sokkelen.
 • Stoppe videre legging av utenlandskabler
  • Prioritere norsk verdiskaping på fornybar energi framfor eksport
 • Prioritere kraft til industribygging og formål med stor grad av norske ringvirkninger 
 • Sikre gode rammebetingelser for oppgradering av vannkraft

(Bildet er hentet fra www.kabelaksjonen.no)