I 2010 var 16 prosent av den totale eksporten levende gris, og i 2017 er dette økt til 22 prosent. 99 prosent av alle levende eksporterte gris i 2017 er smågris som typisk veier 32 kilo. Dette tyder på at danskene tar en stadig større andel av den arbeids- og kompetansekrevende delen av produksjonen. Hovedandelen av de levende grisene går til Tyskland og Polen.