Mer detaljerte tall om de underliggende innsatsfaktorene finner man her: Bondens prisindeks.

Neste publisering av oktober 2022-tall er 21.november.