Prisfallet for BPI på månedsbasis henger sammen med lavere priser på diesel og kunstgjødsel. For førstnevnte henger utviklingen blant annet sammen med at oljeprisen har falt den siste måneden. På motsatt side, har strømprisen sett en oppgang den siste måneden grunnet økte priser i Midt- og Nord- Norge.

Ser man på 12-månedersendringen så er BPI 8,5 prosent høyere sammenlignet med samme måned året før, mens tilsvarende endring for KPI er 6,5 prosent. Det er særlig høy 12-månedersvekst på kraftfôr - og dieselpriser som driver opp veksten fra november 2021 til november 2022. Mer detaljerte tall om de underliggende innsatsfaktorene finner man her: Bondens prisindeks. Neste publisering av desember 2022-tall er 20.januar 2023.